NUT-000409
แหวนขาว เบอร์ 14
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 3,964 ตัว
ราคา 2.00 บ./ตัว
ราคา 30.00 บ./ถุง-25
ราคา 105.00 บ./ถุง-100                    
สินค้าที่ใกล้เคียงกัน
แหวนขาว เบอร์ 10 (NUT-000114)
ขายวันนี้ 5 ตัว
มีสินค้า 15,599 ตัว
ราคา 1.00 บ./ตัว
ราคา 45.00 บ./ถุง-100
ราคา 180.00 บ./ถุง-500
แหวนขาว เบอร์ 12 (NUT-000116)
ขายวันนี้ 12 ตัว
มีสินค้า 14,361 ตัว
ราคา 1.00 บ./ตัว
ราคา 30.00 บ./ถุง-50
ราคา 270.00 บ./ถุง-500
แหวนขาว เบอร์ 10 สแตนเลส (1/4" M6) (NUT-000945)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 42 ตัว
ราคา 3.00 บ./ตัว
ราคา 25.00 บ./ถุง-10
แหวนขาว เบอร์ 12 สแตนเลส (5/16" M8) (NUT-000946)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 37 ตัว
ราคา 5.00 บ./ตัว
ราคา 40.00 บ./ถุง-10
แหวนขาว เบอร์ 14 (NUT-000409)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 3,964 ตัว
ราคา 2.00 บ./ตัว
ราคา 30.00 บ./ถุง-25
ราคา 105.00 บ./ถุง-100
แหวนขาว เบอร์ 8 (NUT-000112)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 13,431 ตัว
ราคา 0.50 บ./ตัว
ราคา 35.00 บ./ถุง-100
ราคา 155.00 บ./ถุง-500