กล่องพัสดุ เบอร์ 0+4 ขนาด 11x17x10 ซม. (PAC-000004)
ขายวันนี้ 0 ใบ
มีสินค้า 0 ใบ
ราคา 5.00 บ./ใบ
ราคา 60.00 บ./แพ็ค-20
กล่องพัสดุ เบอร์ 00 ขนาด 9.75x14x6 ซม. (PAC-000005)
ขายวันนี้ 0 ใบ
มีสินค้า 160 ใบ
ราคา 3.00 บ./ใบ
ราคา 40.00 บ./แพ็ค-20