เครื่องบันทึกDVR ความชัด 1ล้าน รุ่น ZDD108 (8ช่อง) เครื่องเปล่า (CAM-000004)
ขายวันนี้ 0 เครื่อง
มีสินค้า 3 เครื่อง
ราคา 3,900.00 บ./เครื่อง
เครื่องบันทึกDVR ความชัด 1ล้าน รุ่น ZDD116 (16ช่อง) เครื่องเปล่า (CAM-000034)
ขายวันนี้ 0 เครื่อง
มีสินค้า 1 เครื่อง
ราคา 5,500.00 บ./เครื่อง
เครื่องบันทึกDVR ความชัด 2ล้าน รุ่น ZDD204 (4ช่อง) เครื่องเปล่า (CAM-000005)
ขายวันนี้ 0 เครื่อง
มีสินค้า 1 เครื่อง
ราคา 4,200.00 บ./เครื่อง
เครื่องบันทึกDVR ความชัด 2ล้าน รุ่น ZDD208 (8ช่อง) เครื่องเปล่า (CAM-000006)
ขายวันนี้ 0 เครื่อง
มีสินค้า 1 เครื่อง
ราคา 5,500.00 บ./เครื่อง
เครื่องบันทึกDVR ความชัด 2ล้าน รุ่น ZTD216 (16ช่อง) เครื่องเปล่า (CAM-000049)
ขายวันนี้ 0 เครื่อง
มีสินค้า 0 เครื่อง
ราคา 8,000.00 บ./เครื่อง
ชุดเครื่องบันทึกDVR ความชัด 1ล้าน + HDD 2TB (CAM-000020)
ขายวันนี้ 0 ชุด
มีสินค้า 0 ชุด
ราคา 7,190.00 บ./ชุด
ชุดเครื่องบันทึกDVR ความชัด 2ล้าน + HDD 2TB (CAM-000019)
ขายวันนี้ 0 ชุด
มีสินค้า 0 ชุด
ราคา 8,790.00 บ./ชุด