ลวดขาว # 17 (TOO-001324)
ขายวันนี้ 51 ขีด
มีสินค้า 903 ขีด
ราคา 12.00 บ./ขีด
ราคา 90.00 บ./กิโลกรัม
ราคา 3,300.00 บ./มัด-50กิโลกรัม
ลวดขาว # 18 (TOO-001281)
ขายวันนี้ 42 ขีด
มีสินค้า 589.1 ขีด
ราคา 12.00 บ./ขีด
ราคา 90.00 บ./กิโลกรัม
ราคา 1,675.00 บ./มัด-25กิโลกรัม
ลวดขาว # 16 (TOO-000856)
ขายวันนี้ 0 ขีด
มีสินค้า -194 ขีด
ราคา 12.00 บ./ขีด
ราคา 90.00 บ./กิโลกรัม
ราคา 3,300.00 บ./มัด-50กิโลกรัม
ลวดปิ้งไก่ (TOO-000454)
ขายวันนี้ 0 ขีด
มีสินค้า 238.7 ขีด
ราคา 15.00 บ./ขีด
ราคา 110.00 บ./กิโลกรัม