ตะกั่วบัดกรี ปากกา 2ม. JIS (TOO-000154)
ขายวันนี้ 24 อัน
มีสินค้า 378 อัน
ราคา 55.00 บ./อัน
ราคา 520.00 บ./โหล-12
ตะกั่วแท่ง หนาปรกติ (TOO-500312)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 43 อัน
ราคา 100.00 บ./อัน
ตะกั่วแท่ง หนาพิเศษ (TOO-000970)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 0 อัน
ราคา 150.00 บ./อัน
ตะกั่วบัดกรี 60/40 ขนาด1.2mm ยาว 2เมตร ม้วนกลม ตราหัวนก (TOO-000153)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 231 อัน
ราคา 47.00 บ./อัน
ราคา 470.00 บ./โหล-12
ตะกั่วบัดกรี หลอด OK (TOO-000287)
ขายวันนี้ 0 หลอด
มีสินค้า 80 หลอด
ราคา 22.00 บ./หลอด
ราคา 210.00 บ./โหล-12
น้ำยาบัดกรี (TOO-001467)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 11 อัน
ราคา 23.00 บ./อัน