ปะเก็นกระดาษ บาง 0.7มม. (กxย 0.50x0.50 เมตร) (TRA-000340)
ขายวันนี้ 0 แผ่น
มีสินค้า 0 แผ่น
ราคา 55.00 บ./แผ่น
ปะเก็นกระดาษ บาง 0.7มม. (กxย 1x1 เมตร) (TRA-000341)
ขายวันนี้ 0 เมตร
มีสินค้า 0 เมตร
ราคา 200.00 บ./เมตร
ปะเก็นกระดาษ บาง 0.7มม. (กxย 50x1 เมตร) (TRA-000680)
ขายวันนี้ 0 ม้วน
มีสินค้า 2 ม้วน
ราคา 7,300.00 บ./ม้วน
ปะเก็นกระดาษ หนา 1.4มม. (กxย 0.50x0.50 เมตร) (TRA-000339)
ขายวันนี้ 0 แผ่น
มีสินค้า 0 แผ่น
ราคา 85.00 บ./แผ่น
ปะเก็นกระดาษ หนา 1.4มม. (กxย 1x1 เมตร) (TRA-000342)
ขายวันนี้ 0 เมตร
มีสินค้า 0 เมตร
ราคา 320.00 บ./เมตร
ปะเก็นกระดาษ หนา 1.4มม. (กxย 25x1 เมตร) (TRA-000679)
ขายวันนี้ 0 ม้วน
มีสินค้า 3 ม้วน
ราคา 7,100.00 บ./ม้วน
ปะเก็นชุด (ไม่มีฝาสูบ) TF 105-115 เทียม (TRA-000605)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 0 อัน
ราคา 60.00 บ./อัน
ปะเก็นชุด (ไม่มีฝาสูบ) ซูโม่ ET95-110 (TRA-000636)
ขายวันนี้ 0 ชุด
มีสินค้า 0 ชุด
ราคา 65.00 บ./ชุด
ปะเก็นชุด (ไม่มีฝาสูบ) อัดแผง TOTA ET95-110 (TRA-000828)
ขายวันนี้ 0 ชุด
มีสินค้า 0 ชุด
ราคา 75.00 บ./ชุด
ปะเก็นชุดใหญ่ (มีฝาสูบ) ET95-110 ซูโม่ (TRA-000064)
ขายวันนี้ 0 ชุด
มีสินค้า 0 ชุด
ราคา 150.00 บ./ชุด
ปะเก็นชุดใหญ่ (มีฝาสูบ) TF 105-115 เทียม (TRA-000772)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 0 อัน
ราคา 130.00 บ./อัน