ตัวเมียติดแหวน เบอร์ 10 เกลียว 1.0 (NUT-000767)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 917 ตัว
ราคา 3.00 บ./ตัว
ตัวเมียติดแหวน เบอร์ 10 เกลียว 1.25 (NUT-000640)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 54 ตัว
ราคา 2.00 บ./ตัว
ตัวเมียติดแหวน เบอร์ 12 เกลียว 1.25 (NUT-000639)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 88 ตัว
ราคา 4.00 บ./ตัว
ตัวเมียติดแหวน เบอร์ 14 เกลียว 1.25 (NUT-000641)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 195 ตัว
ราคา 5.00 บ./ตัว
ตัวเมียติดแหวน เบอร์ 14 เกลียว 1.5 (NUT-000858)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 0 ตัว
ราคา 4.00 บ./ตัว
ตัวเมียติดแหวน เบอร์ 17 เกลียว 1.25 (NUT-000857)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 0 ตัว
ราคา 6.00 บ./ตัว