ลวดอลูมิเนียม กลม 2มิล (ELE-000139)
ขายวันนี้ 0 ขีด
มีสินค้า 635.3 ขีด
ราคา 30.00 บ./ขีด
ราคา 200.00 บ./กิโลกรัม
ลวดอลูมิเนียม กลม 4มิล (ELE-001952)
ขายวันนี้ 0 ขีด
มีสินค้า 146 ขีด
ราคา 30.00 บ./ขีด
ราคา 230.00 บ./กิโลกรัม
ลวดอลูมิเนียม แบน (ELE-000140)
ขายวันนี้ 0 ขีด
มีสินค้า 57.9 ขีด
ราคา 30.00 บ./ขีด
ราคา 200.00 บ./กิโลกรัม