สว่านแท่น POLO ตัวกลาง PD-16S (5/8 นิ้ว 375W) (TOO-500104)
ขายวันนี้ 0 เครื่อง
มีสินค้า 1 เครื่อง
ราคา 5,390.00 บ./เครื่อง
สว่านแท่น POLO ตัวเล็ก PD-13 (1/2นิ้ว 250W) (TOO-500072)
ขายวันนี้ 0 เครื่อง
มีสินค้า 1 เครื่อง
ราคา 2,990.00 บ./เครื่อง
สว่านแท่น POLO ตัวใหญ่ PD-16L (5/8 นิ้ว 550W) (TOO-004779)
ขายวันนี้ 0 เครื่อง
มีสินค้า 1 เครื่อง
ราคา 6,990.00 บ./เครื่อง
หัวสว่านแท่น OKURA 1/2นิ้ว (4หุน) เตเปอร์ (TOO-004442)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 2 อัน
ราคา 450.00 บ./อัน
หัวสว่านแท่น OKURA 5/8นิ้ว (5หุน) เตเปอร์ (TOO-004042)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 2 อัน
ราคา 550.00 บ./อัน
หัวสว่านแท่น OKURA 5/8นิ้ว (5หุน) เตเปอร์ ใหญ่ (TOO-004186)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 4 อัน
ราคา 550.00 บ./อัน