สายแก๊ส NCR 1/2นิ้ว (TOO-004053)
ขายวันนี้ 0 เมตร
มีสินค้า 70.5 เมตร
ราคา 70.00 บ./เมตร
ราคา 5,500.00 บ./ขด-100
สายแก๊ส NCR 3/8นิ้ว (TOO-004052)
ขายวันนี้ 0 เมตร
มีสินค้า 12.7 เมตร
ราคา 60.00 บ./เมตร
ราคา 4,500.00 บ./ขด-100
สายแก๊ส PVC 3/8นิ้ว PTN (TOO-004873)
ขายวันนี้ 0 เมตร
มีสินค้า 0 เมตร
ราคา 40.00 บ./เมตร
ราคา 1,900.00 บ./ขด-100