น็อตทอง หัวเหลี่ยม 3 หุน ยาว 1 นิ้ว (NUT-000103)
ขายวันนี้ 0 ขีด
มีสินค้า 831.2 ขีด
ราคา 10.00 บ./ขีด
ราคา 80.00 บ./กิโลกรัม
น็อตทอง หัวเหลี่ยม 4 หุน ยาว 1 1/2 นิ้ว (NUT-000104)
ขายวันนี้ 0 ขีด
มีสินค้า 1,033.7 ขีด
ราคา 10.00 บ./ขีด
ราคา 80.00 บ./กิโลกรัม
ราคา 2,900.00 บ./กระสอบ-50กก.
น็อตทอง หัวเหลี่ยม 4 หุน ยาว 2 นิ้ว (NUT-000105)
ขายวันนี้ 0 ขีด
มีสินค้า 4,379.5 ขีด
ราคา 10.00 บ./ขีด
ราคา 80.00 บ./กิโลกรัม