(หุน) กิ๊ปก้ามปู 15มิล (3/8นิ้ว) NANO สีเทา (ELE-002381)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 32 ตัว
ราคา 4.00 บ./ตัว
(หุน) กิ๊ปก้ามปู 18มิล (1/2นิ้ว) NANO สีเทา (ELE-002382)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 50 ตัว
ราคา 4.00 บ./ตัว
(หุน) กิ๊ปก้ามปู 20มิล (3/4นิ้ว) NANO สีเทา (ELE-002383)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 150 ตัว
ราคา 5.00 บ./ตัว
(หุน) กิ๊ปก้ามปู 25มิล (1นิ้ว) NANO สีเทา (ELE-002384)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 100 ตัว
ราคา 6.00 บ./ตัว
(หุน) ข้อต่อเข้ากล่อง 15มิล (3/8นิ้ว) NANO สีเทา (ELE-002365)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 95 ตัว
ราคา 6.00 บ./ตัว
(หุน) ข้อต่อเข้ากล่อง 18มิล (1/2นิ้ว) NANO สีเทา (ELE-002366)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 80 ตัว
ราคา 6.00 บ./ตัว
(หุน) ข้อต่อเข้ากล่อง 20มิล (3/4นิ้ว) NANO สีเทา (ELE-002367)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 100 ตัว
ราคา 7.00 บ./ตัว
(หุน) ข้อต่อเข้ากล่อง 25มิล (1นิ้ว) NANO สีเทา (ELE-002368)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 100 ตัว
ราคา 14.00 บ./ตัว
(หุน) ข้อต่อโค้ง90สั้น 15มิล (3/8นิ้ว) NANO สีเทา (ELE-002377)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 46 ตัว
ราคา 6.00 บ./ตัว
(หุน) ข้อต่อโค้ง90สั้น 18มิล (1/2นิ้ว) NANO สีเทา (ELE-002378)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 53 ตัว
ราคา 8.00 บ./ตัว
(หุน) ข้อต่อโค้ง90สั้น 20มิล (3/4นิ้ว) NANO สีเทา (ELE-002379)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 100 ตัว
ราคา 10.00 บ./ตัว
(หุน) ข้อต่อโค้ง90สั้น 25มิล (1นิ้ว) NANO สีเทา (ELE-002380)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 50 ตัว
ราคา 15.00 บ./ตัว
(หุน) ข้อต่อตรง 15มิล (3/8นิ้ว) NANO สีเทา (ELE-002373)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 57 ตัว
ราคา 4.00 บ./ตัว
(หุน) ข้อต่อตรง 18มิล (1/2นิ้ว) NANO สีเทา (ELE-002374)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 19 ตัว
ราคา 5.00 บ./ตัว
(หุน) ข้อต่อตรง 20มิล (3/4นิ้ว) NANO สีเทา (ELE-002375)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 100 ตัว
ราคา 6.00 บ./ตัว
(หุน) ข้อต่อตรง 25มิล (1นิ้ว) NANO สีเทา (ELE-002376)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 100 ตัว
ราคา 9.00 บ./ตัว
(หุน) ข้อต่อสามทาง 15มิล (3/8นิ้ว) NANO สีเทา (ELE-002369)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 83 ตัว
ราคา 6.00 บ./ตัว
(หุน) ข้อต่อสามทาง 18มิล (1/2นิ้ว) NANO สีเทา (ELE-002370)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 57 ตัว
ราคา 7.00 บ./ตัว
(หุน) ข้อต่อสามทาง 20มิล (3/4นิ้ว) NANO สีเทา (ELE-002371)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 100 ตัว
ราคา 9.00 บ./ตัว
(หุน) ข้อต่อสามทาง 25มิล (1นิ้ว) NANO สีเทา (ELE-002372)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 50 ตัว
ราคา 17.00 บ./ตัว
(หุน) ท่อ PVC 15มิล (3/8นิ้ว) NANO สีเทา (ELE-002361)
ขายวันนี้ 0 ท่อน
มีสินค้า 0 ท่อน
ราคา 30.00 บ./ท่อน
(หุน) ท่อ PVC 18มิล (1/2นิ้ว) NANO สีเทา (ELE-002362)
ขายวันนี้ 0 ท่อน
มีสินค้า 6 ท่อน
ราคา 35.00 บ./ท่อน
(หุน) ท่อ PVC 20มิล (3/4นิ้ว) NANO สีเทา (ELE-002363)
ขายวันนี้ 0 ท่อน
มีสินค้า 50 ท่อน
ราคา 45.00 บ./ท่อน
(หุน) ท่อ PVC 25มิล (1นิ้ว) NANO สีเทา (ELE-002364)
ขายวันนี้ 0 ท่อน
มีสินค้า 20 ท่อน
ราคา 60.00 บ./ท่อน