นีออน 18W ฟิลิปส์ สั้น เดย์ไลท์ (ELE-000050)
ขายวันนี้ 6 หลอด
มีสินค้า 453 หลอด
ราคา 38.00 บ./หลอด
ราคา 845.00 บ./กล่อง-25
สตาร์ทเตอร์ ฟิลิปส์ (ELE-000011)
ขายวันนี้ 25 อัน
มีสินค้า 1,084 อัน
ราคา 25.00 บ./อัน
ราคา 235.00 บ./โหล-12
ราคา 480.00 บ./กล่อง-25
หลอดไส้ 60W เกลียว ไดอิจิ (หลอดไฟกลม) (ELE-000176)
ขายวันนี้ 1 หลอด
มีสินค้า -2 หลอด
ราคา 22.00 บ./หลอด
ราคา 206.00 บ./โหล-12
ราคา 1,550.00 บ./กล่อง-100
(หุน) กล่องพักสายกลม Y15-18-2 ตราช้าง สีเหลือง (ELE-000510)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 18 ตัว
ราคา 18.00 บ./ตัว
ราคา 280.00 บ./กล่อง-20
(หุน) กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 2x4 ตราช้าง สีเหลือง (ELE-000496)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 399 ตัว
ราคา 20.00 บ./ตัว
ราคา 790.00 บ./กล่อง-48
(หุน) กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4x4 ตราช้าง สีเหลือง (ELE-000495)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 72 ตัว
ราคา 30.00 บ./ตัว
ราคา 630.00 บ./กล่อง-24
(หุน) กิ๊ปก้ามปู 15มิล (3/8นิ้ว) ตราช้าง สีเหลือง (ELE-000491)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 1,149 ตัว
ราคา 5.00 บ./ตัว
ราคา 590.00 บ./ถุง-200
ราคา 1,700.00 บ./กล่อง-600
(หุน) กิ๊ปก้ามปู 18มิล (1/2นิ้ว) ตราช้าง สีเหลือง (ELE-000492)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 2,603 ตัว
ราคา 6.00 บ./ตัว
ราคา 360.00 บ./ถุง-100
ราคา 1,740.00 บ./กล่อง-500
(หุน) กิ๊ปก้ามปู 20มิล (3/4นิ้ว) ตราช้าง สีเหลือง (ELE-000493)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 1,404 ตัว
ราคา 6.00 บ./ตัว
ราคา 340.00 บ./ถุง-100
ราคา 1,340.00 บ./กล่อง-400
(หุน) กิ๊ปก้ามปู 25มิล (1นิ้ว) ตราช้าง สีเหลือง (ELE-000494)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 562 ตัว
ราคา 6.00 บ./ตัว
ราคา 800.00 บ./กล่อง-200
(หุน) ข้อต่อเข้ากล่อง 15มิล (3/8นิ้ว) ตราช้าง สีเหลือง (ELE-000497)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 979 ตัว
ราคา 7.00 บ./ตัว
ราคา 240.00 บ./ถุง-50
ราคา 950.00 บ./กล่อง-200
(หุน) ข้อต่อเข้ากล่อง 18มิล (1/2นิ้ว) ตราช้าง สีเหลือง (ELE-000498)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 225 ตัว
ราคา 8.00 บ./ตัว
ราคา 290.00 บ./ถุง-50
ราคา 850.00 บ./กล่อง-150
(หุน) ข้อต่อเข้ากล่อง 20มิล (3/4นิ้ว) ตราช้าง สีเหลือง (ELE-000499)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 191 ตัว
ราคา 8.00 บ./ตัว
ราคา 290.00 บ./ถุง-50
ราคา 580.00 บ./กล่อง-100
(หุน) ข้อต่อเข้ากล่อง 25มิล (1นิ้ว) ตราช้าง สีเหลือง (ELE-000500)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 229 ตัว
ราคา 14.00 บ./ตัว
ราคา 550.00 บ./กล่อง-50
(หุน) ข้อต่อเข้ากล่อง 40มิล (1 1/2นิ้ว) ตราช้าง สีเหลือง (ELE-000501)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 74 ตัว
ราคา 45.00 บ./ตัว
ราคา 456.00 บ./โหล-12
(หุน) ข้อต่อเข้ากล่อง 55มิล (2นิ้ว) ตราช้าง สีเหลือง (ELE-000502)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 58 ตัว
ราคา 55.00 บ./ตัว
ราคา 300.00 บ./กล่อง-6
(หุน) ข้อต่อโค้ง90สั้น 15มิล (3/8นิ้ว) ตราช้าง สีเหลือง (ELE-000503)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 626 ตัว
ราคา 8.00 บ./ตัว
ราคา 700.00 บ./กล่อง-150
(หุน) ข้อต่อโค้ง90สั้น 18มิล (1/2นิ้ว) ตราช้าง สีเหลือง (ELE-000504)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 369 ตัว
ราคา 10.00 บ./ตัว
ราคา 1,600.00 บ./กล่อง-200
(หุน) ข้อต่อโค้ง90สั้น 20มิล (3/4นิ้ว) ตราช้าง สีเหลือง (ELE-000505)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 352 ตัว
ราคา 12.00 บ./ตัว
ราคา 900.00 บ./กล่อง-100
(หุน) ข้อต่อโค้ง90สั้น 25มิล (1นิ้ว) ตราช้าง สีเหลือง (ELE-000506)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 207 ตัว
ราคา 15.00 บ./ตัว
ราคา 720.00 บ./กล่อง-60
(หุน) ข้อต่อโค้ง90สั้น 40มิล (1 1/2นิ้ว) ตราช้าง สีเหลือง (ELE-000551)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 23 ตัว
ราคา 30.00 บ./ตัว
ราคา 1,040.00 บ./กล่อง-40
(หุน) ข้อต่อโค้ง90สั้น 55มิล (2นิ้ว) ตราช้าง สีเหลือง (ELE-000552)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 16 ตัว
ราคา 55.00 บ./ตัว
(หุน) ข้อต่อตรง 100มิล (4นิ้ว) ตราช้าง สีเหลือง (ELE-001294)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 0 ตัว
ราคา 100.00 บ./ตัว
(หุน) ข้อต่อตรง 18มิล (1/2นิ้ว) ตราช้าง สีเหลือง (ELE-000487)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 748 ตัว
ราคา 6.00 บ./ตัว
ราคา 410.00 บ./กล่อง-100
(หุน) ข้อต่อตรง 20มิล (3/4นิ้ว) ตราช้าง สีเหลือง (ELE-000488)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 224 ตัว
ราคา 6.00 บ./ตัว
ราคา 405.00 บ./กล่อง-90
(หุน) ข้อต่อตรง 25มิล (1นิ้ว) ตราช้าง สีเหลือง (ELE-000489)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 318 ตัว
ราคา 9.00 บ./ตัว
ราคา 630.00 บ./กล่อง-90
(หุน) ข้อต่อตรง 40มิล (1 1/2นิ้ว) ตราช้าง สีเหลือง (ELE-000490)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 94 ตัว
ราคา 15.00 บ./ตัว
ราคา 520.00 บ./กล่อง-40
(หุน) ข้อต่อตรง 55มิล (2นิ้ว) ตราช้าง สีเหลือง (ELE-000550)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 37 ตัว
ราคา 25.00 บ./ตัว
ราคา 1,000.00 บ./กล่อง-50
(หุน) ข้อต่อท่ออ่อน (Flex) 15มิล (3/8นิ้ว) ตราช้าง สีเหลือง (ELE-000553)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 78 ตัว
ราคา 20.00 บ./ตัว
(หุน) ข้อต่อท่ออ่อน (Flex) 18มิล (1/2นิ้ว) ตราช้าง สีเหลือง (ELE-000554)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 49 ตัว
ราคา 20.00 บ./ตัว