กล่องเหล็กขาสปริง สั้น (ไม่มีบัลลาส) (ELE-002242)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 46 อัน
ราคา 60.00 บ./อัน
ขาไฟ PVC ชุดพร้อมบัลลาสต์ ยาว (สมบูรณ์) (ELE-000063)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 151 อัน
ราคา 130.00 บ./อัน
ราคา 1,000.00 บ./กล่อง-10
ขาไฟ PVC ชุดพร้อมบัลลาสต์ สั้น (สมบูรณ์) (ELE-000062)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 98 อัน
ราคา 125.00 บ./อัน
ราคา 975.00 บ./กล่อง-10
ขาไฟ PVC มอก. ยาว (ELE-000061)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 92 อัน
ราคา 34.00 บ./อัน
ราคา 1,350.00 บ./กล่อง-50
ขาไฟ PVC มอก. สั้น (ELE-000060)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 6 อัน
ราคา 27.00 บ./อัน
ราคา 1,100.00 บ./กล่อง-50
ขาไฟ สำหรับหลอด LED-U1 T8 ยาว (ELE-002615)
ขายวันนี้ 0 ชุด
มีสินค้า 577 ชุด
ราคา 60.00 บ./ชุด
ราคา 600.00 บ./โหล-12
ขาไฟ เหล็ก-มอก. ยาว (ELE-001644)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 2 อัน
ราคา 46.00 บ./อัน
ขาไฟ เหล็ก-มอก. สั้น (ELE-001714)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 0 อัน
ราคา 40.00 บ./อัน
ขาไฟมิเนียมพร้อมบัลลาสต์ DC 12V 10W SIAM ใช้กับแบต สั้น (ELE-001562)
ขายวันนี้ 0 ชุด
มีสินค้า 0 ชุด
ราคา 175.00 บ./ชุด
ราคา 1,500.00 บ./กล่อง-10
ขาไฟมิเนียมพร้อมบัลลาสต์ DC 12V 20W SIAM ใช้กับแบต ยาว (ELE-001563)
ขายวันนี้ 0 ชุด
มีสินค้า 0 ชุด
ราคา 185.00 บ./ชุด
ราคา 1,600.00 บ./กล่อง-10
ขาไฟรางสปริง ชุดพร้อมบัลลาสต์ ยาว (ELE-001175)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 0 อัน
ราคา 130.00 บ./อัน
ราคา 1,680.00 บ./กล่อง-16
ขาไฟรางสปริง ชุดพร้อมบัลลาสต์ สั้น (ELE-001176)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 1 อัน
ราคา 120.00 บ./อัน
ราคา 1,140.00 บ./โหล-12