กิ๊ปตีสายทีวี 5C RG-6 ยี่ห้อ SENTOSHI (ELE-002542)
ขายวันนี้ 0 กล่อง
มีสินค้า 418 กล่อง
ราคา 10.00 บ./กล่อง
ราคา 96.00 บ./โหล-12
ราคา 710.00 บ./ลัง-100
กิ๊ปตีสายทีวี 5C RG-6 ยี่ห้อ SUN (ELE-000334)
ขายวันนี้ 0 กล่อง
มีสินค้า 4 กล่อง
ราคา 10.00 บ./กล่อง
ราคา 96.00 บ./โหล-12
ราคา 710.00 บ./ลัง-100
กิ๊ปตีสายโทรศัพท์ 2C ยี่ห้อ SENTOSHI (ELE-000266)
ขายวันนี้ 0 กล่อง
มีสินค้า 43 กล่อง
ราคา 10.00 บ./กล่อง
ราคา 96.00 บ./โหล-12
ราคา 710.00 บ./ลัง-100
กิ๊ปตีสายไฟ VAF 2x1 ยี่ห้อ SENTOSHI (ELE-001853)
ขายวันนี้ 0 กล่อง
มีสินค้า 607 กล่อง
ราคา 10.00 บ./กล่อง
ราคา 96.00 บ./โหล-12
ราคา 710.00 บ./ลัง-100
กิ๊ปตีสายไฟ VAF 2x1.5 ยี่ห้อ SUN (ELE-001413)
ขายวันนี้ 0 กล่อง
มีสินค้า 122 กล่อง
ราคา 10.00 บ./กล่อง
ราคา 96.00 บ./โหล-12
ราคา 710.00 บ./ลัง-100
กิ๊ปตีสายไฟ VAF 2x2.5 ยี่ห้อ SUN (ELE-001414)
ขายวันนี้ 0 กล่อง
มีสินค้า 65 กล่อง
ราคา 10.00 บ./กล่อง
ราคา 96.00 บ./โหล-12
ราคา 710.00 บ./ลัง-100
กิ๊ปตีสายไฟ VAF 2x4 ยี่ห้อ SUN (ELE-001418)
ขายวันนี้ 0 กล่อง
มีสินค้า 88 กล่อง
ราคา 10.00 บ./กล่อง
ราคา 96.00 บ./โหล-12
ราคา 710.00 บ./ลัง-100
กิ๊ปรัดสายไฟ เบอร์ 0 (ห่อเล็ก) (ELE-000094)
ขายวันนี้ 0 ห่อเล็ก
มีสินค้า 27 ห่อเล็ก
ราคา 5.00 บ./ห่อเล็ก
กิ๊ปรัดสายไฟ เบอร์ 0 (ห่อใหญ่) (ELE-000099)
ขายวันนี้ 0 ห่อใหญ่
มีสินค้า 18 ห่อใหญ่
ราคา 250.00 บ./ห่อใหญ่
กิ๊ปรัดสายไฟ เบอร์ 1 (ห่อเล็ก) (ELE-000095)
ขายวันนี้ 0 ห่อเล็ก
มีสินค้า 0 ห่อเล็ก
ราคา 5.00 บ./ห่อเล็ก
กิ๊ปรัดสายไฟ เบอร์ 1 (ห่อใหญ่) (ELE-000100)
ขายวันนี้ 0 ห่อใหญ่
มีสินค้า 3 ห่อใหญ่
ราคา 255.00 บ./ห่อใหญ่
กิ๊ปรัดสายไฟ เบอร์ 1 1/2 (ห่อเล็ก) (ELE-000349)
ขายวันนี้ 0 ห่อเล็ก
มีสินค้า 46 ห่อเล็ก
ราคา 5.00 บ./ห่อเล็ก
กิ๊ปรัดสายไฟ เบอร์ 1 1/2 (ห่อใหญ่) (ELE-000347)
ขายวันนี้ 0 ห่อใหญ่
มีสินค้า 3 ห่อใหญ่
ราคา 255.00 บ./ห่อใหญ่
กิ๊ปรัดสายไฟ เบอร์ 2 (ห่อเล็ก) (ELE-000096)
ขายวันนี้ 0 ห่อเล็ก
มีสินค้า 0 ห่อเล็ก
ราคา 5.00 บ./ห่อเล็ก
กิ๊ปรัดสายไฟ เบอร์ 2 (ห่อใหญ่) (ELE-000101)
ขายวันนี้ 0 ห่อใหญ่
มีสินค้า 1 ห่อใหญ่
ราคา 255.00 บ./ห่อใหญ่
กิ๊ปรัดสายไฟ เบอร์ 2 1/2 (ห่อเล็ก) (ELE-000210)
ขายวันนี้ 0 ห่อเล็ก
มีสินค้า 17 ห่อเล็ก
ราคา 5.00 บ./ห่อเล็ก
กิ๊ปรัดสายไฟ เบอร์ 2 1/2 (ห่อใหญ่) (ELE-000211)
ขายวันนี้ 0 ห่อใหญ่
มีสินค้า 3 ห่อใหญ่
ราคา 250.00 บ./ห่อใหญ่
กิ๊ปรัดสายไฟ เบอร์ 3 (ห่อเล็ก) (ELE-000097)
ขายวันนี้ 0 ห่อเล็ก
มีสินค้า 0 ห่อเล็ก
ราคา 5.00 บ./ห่อเล็ก
กิ๊ปรัดสายไฟ เบอร์ 3 (ห่อใหญ่) (ELE-000102)
ขายวันนี้ 0 ห่อใหญ่
มีสินค้า 2 ห่อใหญ่
ราคา 250.00 บ./ห่อใหญ่
กิ๊ปรัดสายไฟ เบอร์ 3 1/2 (ห่อเล็ก) (ELE-000350)
ขายวันนี้ 0 ห่อเล็ก
มีสินค้า 57 ห่อเล็ก
ราคา 5.00 บ./ห่อเล็ก
กิ๊ปรัดสายไฟ เบอร์ 3 1/2 (ห่อใหญ่) (ELE-000348)
ขายวันนี้ 0 ห่อใหญ่
มีสินค้า 7 ห่อใหญ่
ราคา 250.00 บ./ห่อใหญ่
กิ๊ปรัดสายไฟ เบอร์ 3/4 (ห่อเล็ก) (ELE-000328)
ขายวันนี้ 0 ห่อเล็ก
มีสินค้า 133 ห่อเล็ก
ราคา 5.00 บ./ห่อเล็ก
กิ๊ปรัดสายไฟ เบอร์ 3/4 (ห่อใหญ่) (ELE-000327)
ขายวันนี้ 0 ห่อใหญ่
มีสินค้า 13 ห่อใหญ่
ราคา 250.00 บ./ห่อใหญ่
กิ๊ปรัดสายไฟ เบอร์ 4 (ห่อเล็ก) (ELE-000098)
ขายวันนี้ 0 ห่อเล็ก
มีสินค้า 0 ห่อเล็ก
ราคา 5.00 บ./ห่อเล็ก
กิ๊ปรัดสายไฟ เบอร์ 4 (ห่อใหญ่) (ELE-000103)
ขายวันนี้ 0 ห่อใหญ่
มีสินค้า 1 ห่อใหญ่
ราคา 250.00 บ./ห่อใหญ่
กิ๊ปรัดสายไฟ เบอร์ 5 (ห่อเล็ก) (ELE-000993)
ขายวันนี้ 0 ห่อเล็ก
มีสินค้า 51 ห่อเล็ก
ราคา 5.00 บ./ห่อเล็ก
กิ๊ปรัดสายไฟ เบอร์ 5 (ห่อใหญ่) (ELE-000992)
ขายวันนี้ 0 ห่อใหญ่
มีสินค้า 3 ห่อใหญ่
ราคา 255.00 บ./ห่อใหญ่
กิ๊ปรัดสายไฟ เบอร์ 6 (ห่อเล็ก) (ELE-001031)
ขายวันนี้ 0 ห่อเล็ก
มีสินค้า 39 ห่อเล็ก
ราคา 5.00 บ./ห่อเล็ก
กิ๊ปรัดสายไฟ เบอร์ 6 (ห่อใหญ่) (ELE-001029)
ขายวันนี้ 0 ห่อใหญ่
มีสินค้า 3 ห่อใหญ่
ราคา 250.00 บ./ห่อใหญ่
กิ๊ปรัดสายไฟ เบอร์ 7 (ห่อเล็ก) (ELE-001032)
ขายวันนี้ 0 ห่อเล็ก
มีสินค้า 24 ห่อเล็ก
ราคา 5.00 บ./ห่อเล็ก