ตะปู 3x10 ตราหัววัวคันไถ (NAI-000007)
ขายวันนี้ 176 ขีด
มีสินค้า 7,252.6 ขีด
ราคา 7.00 บ./ขีด
ราคา 55.00 บ./กิโลกรัม
ราคา 615.00 บ./ลัง
ตะปู 4x7 ตราหัววัวคันไถ (NAI-000009)
ขายวันนี้ 176 ขีด
มีสินค้า 9,344 ขีด
ราคา 7.00 บ./ขีด
ราคา 55.00 บ./กิโลกรัม
ราคา 635.00 บ./ลัง
ตะปู 1 1/2x14 ตราหัววัวคันไถ (NAI-000002)
ขายวันนี้ 0 ขีด
มีสินค้า 1,984.5 ขีด
ราคา 8.00 บ./ขีด
ราคา 70.00 บ./กิโลกรัม
ราคา 685.00 บ./ลัง
ตะปู 1x17 ตราหัววัวคันไถ (NAI-000001)
ขายวันนี้ 0 ขีด
มีสินค้า 608.48 ขีด
ราคา 8.00 บ./ขีด
ราคา 70.00 บ./กิโลกรัม
ราคา 775.00 บ./ลัง
ตะปู 2 1/2x10 อ้วน ตราหัววัวคันไถ (NAI-000005)
ขายวันนี้ 0 ขีด
มีสินค้า 1,701 ขีด
ราคา 7.00 บ./ขีด
ราคา 55.00 บ./กิโลกรัม
ราคา 615.00 บ./ลัง
ตะปู 2 1/2x12 ตราหัววัวคันไถ (NAI-000006)
ขายวันนี้ 0 ขีด
มีสินค้า 3,482 ขีด
ราคา 7.00 บ./ขีด
ราคา 55.00 บ./กิโลกรัม
ราคา 635.00 บ./ลัง
ตะปู 2x11 ตราหัววัวคันไถ (NAI-000003)
ขายวันนี้ 0 ขีด
มีสินค้า 973.5 ขีด
ราคา 7.00 บ./ขีด
ราคา 55.00 บ./กิโลกรัม
ราคา 635.00 บ./ลัง
ตะปู 2x13 ตราหัววัวคันไถ (NAI-000004)
ขายวันนี้ 0 ขีด
มีสินค้า 5,367 ขีด
ราคา 7.00 บ./ขีด
ราคา 55.00 บ./กิโลกรัม
ราคา 665.00 บ./ลัง
ตะปู 3/4x16 หัวโต ตราหัววัวคันไถ (NAI-000037)
ขายวันนี้ 0 ขีด
มีสินค้า 727 ขีด
ราคา 8.00 บ./ขีด
ราคา 70.00 บ./กิโลกรัม
ราคา 760.00 บ./ลัง
ตะปู 3x8 อ้วน ตราหัววัวคันไถ (NAI-000008)
ขายวันนี้ 0 ขีด
มีสินค้า 4,496 ขีด
ราคา 7.00 บ./ขีด
ราคา 55.00 บ./กิโลกรัม
ราคา 635.00 บ./ลัง
ตะปู 5x5 ตราหัววัวคันไถ (NAI-000010)
ขายวันนี้ 0 ขีด
มีสินค้า 2,063 ขีด
ราคา 7.00 บ./ขีด
ราคา 55.00 บ./กิโลกรัม
ราคา 635.00 บ./ลัง