ข้อต่อ-โค้ง HDPE (ไฟฟ้า) Type-A 20mm. (ELE-002516)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 0 อัน
ราคา 115.00 บ./อัน
ข้อต่อ-โค้ง HDPE (ไฟฟ้า) Type-A 25mm. (ELE-002486)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 5 อัน
ราคา 115.00 บ./อัน
ข้อต่อ-โค้ง HDPE (ไฟฟ้า) Type-A 32mm. (ELE-002487)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 5 อัน
ราคา 130.00 บ./อัน
ข้อต่อ-โค้ง HDPE (ไฟฟ้า) Type-A 40mm. (ELE-002485)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 8 อัน
ราคา 150.00 บ./อัน
ข้อต่อ-โค้ง HDPE (ไฟฟ้า) Type-A 50mm. (ELE-002488)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 5 อัน
ราคา 198.00 บ./อัน
ข้อต่อตรงท่อ HDPE (ไฟฟ้า) Type-A 20mm. (ELE-002196)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 15 อัน
ราคา 28.00 บ./อัน
ข้อต่อตรงท่อ HDPE (ไฟฟ้า) Type-A 25mm. (ELE-002197)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 9 อัน
ราคา 29.00 บ./อัน
ข้อต่อตรงท่อ HDPE (ไฟฟ้า) Type-A 32mm. (ELE-002198)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 10 อัน
ราคา 34.00 บ./อัน
ข้อต่อตรงท่อ HDPE (ไฟฟ้า) Type-A 40mm. (ELE-002199)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 8 อัน
ราคา 42.00 บ./อัน
ข้อต่อตรงท่อ HDPE (ไฟฟ้า) Type-A 50mm. (ELE-002200)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 5 อัน
ราคา 54.00 บ./อัน
ท่อ HDPE (ไฟฟ้า) Class1 PN6 20mm. (ELE-002193)
ขายวันนี้ 0 เมตร
มีสินค้า 169 เมตร
ราคา 13.00 บ./เมตร
ราคา 71.00 บ./ท่อน-6
ราคา 572.00 บ./ม้วน-50
ราคา 1,105.00 บ./ม้วน-100
ท่อ HDPE (ไฟฟ้า) Class1 PN6 32mm. (ELE-002192)
ขายวันนี้ 0 เมตร
มีสินค้า 273 เมตร
ราคา 22.00 บ./เมตร
ราคา 120.00 บ./ท่อน-6
ราคา 968.00 บ./ม้วน-50
ราคา 1,870.00 บ./ม้วน-100
ท่อ HDPE (ไฟฟ้า) Class1 PN6 40mm. (ELE-002194)
ขายวันนี้ 0 เมตร
มีสินค้า 127.1 เมตร
ราคา 34.00 บ./เมตร
ราคา 186.00 บ./ท่อน-6
ราคา 1,496.00 บ./ม้วน-50
ราคา 2,890.00 บ./ม้วน-100
ท่อ HDPE (ไฟฟ้า) Class1 PN6 50mm. (ELE-002195)
ขายวันนี้ 0 เมตร
มีสินค้า 112 เมตร
ราคา 53.00 บ./เมตร
ราคา 289.00 บ./ท่อน-6
ราคา 2,332.00 บ./ม้วน-50
ราคา 4,505.00 บ./ม้วน-100
ท่อ HDPE (ไฟฟ้า) Class1 SN16 25mm. (ELE-002191)
ขายวันนี้ 0 เมตร
มีสินค้า 318 เมตร
ราคา 16.00 บ./เมตร
ราคา 87.00 บ./ท่อน-6
ราคา 704.00 บ./ม้วน-50
ราคา 1,360.00 บ./ม้วน-100