PVC-000041
ฝาครอบอุด 4 หุน (TS 13.5)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 801 ตัว
ราคา 5.00 บ./ตัว
ราคา 31.00 บ./โหล
ราคา 446.00 บ./กล่อง-220                    
สินค้าที่ใกล้เคียงกัน
ฝาครอบอุด 1 1/2 นิ้ว (13.5) (PVC-000045)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 148 ตัว
ราคา 17.00 บ./ตัว
ราคา 149.00 บ./โหล
ราคา 887.00 บ./กล่อง-90
ฝาครอบอุด 1 1/4 นิ้ว (TS 13.5) (PVC-000044)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 89 ตัว
ราคา 12.00 บ./ตัว
ราคา 101.00 บ./โหล
ราคา 401.00 บ./กล่อง-60
ฝาครอบอุด 1 นิ้ว (13.5) (PVC-000043)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 552 ตัว
ราคา 9.00 บ./ตัว
ราคา 67.00 บ./โหล
ราคา 401.00 บ./กล่อง-90
ฝาครอบอุด 2 นิ้ว (13.5) (PVC-000046)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 129 ตัว
ราคา 24.00 บ./ตัว
ราคา 222.00 บ./โหล
ราคา 706.00 บ./กล่อง-48
ฝาครอบอุด 3 นิ้ว (PVC-000047)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 20 ตัว
ราคา 49.00 บ./ตัว
ราคา 705.00 บ./กล่อง-18
ฝาครอบอุด 4 นิ้ว (PVC-000048)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 15 ตัว
ราคา 60.00 บ./ตัว
ราคา 567.00 บ./กล่อง-12
ฝาครอบอุด 4 หุน (TS 13.5) (PVC-000041)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 801 ตัว
ราคา 5.00 บ./ตัว
ราคา 31.00 บ./โหล
ราคา 446.00 บ./กล่อง-220
ฝาครอบอุด 6 หุน (TS 13.5) (PVC-000042)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 139 ตัว
ราคา 6.00 บ./ตัว
ราคา 45.00 บ./โหล
ราคา 446.00 บ./กล่อง-150