PVC-000013
งอ 1 1/2 นิ้ว (TS 13.5)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 566 ตัว
ราคา 20.00 บ./ตัว
ราคา 187.00 บ./โหล
ราคา 803.00 บ./กล่อง-65                    
สินค้าที่ใกล้เคียงกัน
งอ 4 หุน (TS 13.5) (PVC-000009)
ขายวันนี้ 268 ตัว
มีสินค้า 3,135 ตัว
ราคา 6.00 บ./ตัว
ราคา 36.00 บ./โหล
ราคา 520.00 บ./กล่อง-220
งอ 2 นิ้ว (TS 13.5) (PVC-000014)
ขายวันนี้ 12 ตัว
มีสินค้า 336 ตัว
ราคา 30.00 บ./ตัว
ราคา 283.00 บ./โหล
ราคา 711.00 บ./กล่อง-38
งอเกลียวใน 4 หุน (PVC-000087)
ขายวันนี้ 12 ตัว
มีสินค้า 307 ตัว
ราคา 8.00 บ./ตัว
ราคา 56.00 บ./โหล
ราคา 891.00 บ./กล่อง-240
งอเกลียวในทองเหลือง 4 หุน (PVC-000090)
ขายวันนี้ 12 ตัว
มีสินค้า 121 ตัว
ราคา 20.00 บ./ตัว
ราคา 215.00 บ./โหล
ราคา 1,600.00 บ./กล่อง-100
งอ 1 1/2 นิ้ว (TS 13.5) (PVC-000013)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 566 ตัว
ราคา 20.00 บ./ตัว
ราคา 187.00 บ./โหล
ราคา 803.00 บ./กล่อง-65
งอ 1 1/4 นิ้ว (13.5) (PVC-000012)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 408 ตัว
ราคา 17.00 บ./ตัว
ราคา 149.00 บ./โหล
ราคา 532.00 บ./กล่อง-54
งอ 1 นิ้ว (TS 13.5) (PVC-000011)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 958 ตัว
ราคา 10.00 บ./ตัว
ราคา 87.00 บ./โหล
ราคา 459.00 บ./กล่อง-80
งอ 3 นิ้ว (13.5) (PVC-000015)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 117 ตัว
ราคา 70.00 บ./ตัว
ราคา 830.00 บ./กล่อง-15
งอ 4 นิ้ว (13.5) (PVC-000016)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 45 ตัว
ราคา 136.00 บ./ตัว
ราคา 1,836.00 บ./กล่อง-17
งอ 6 หุน (TS 13.5) (PVC-000010)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 1,071 ตัว
ราคา 7.00 บ./ตัว
ราคา 48.00 บ./โหล
ราคา 444.00 บ./กล่อง-140
งอเกลียวนอก 1 นิ้ว (LION) (PVC-000094)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 46 ตัว
ราคา 20.00 บ./ตัว
ราคา 192.00 บ./โหล
ราคา 1,050.00 บ./กล่อง-80
งอเกลียวนอก 4 หุน (PVC-000092)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 192 ตัว
ราคา 9.00 บ./ตัว
ราคา 70.00 บ./โหล
ราคา 1,025.00 บ./กล่อง-220
งอเกลียวนอก 6 หุน (PVC-000093)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 471 ตัว
ราคา 10.00 บ./ตัว
ราคา 83.00 บ./โหล
ราคา 820.00 บ./กล่อง-150
งอเกลียวนอกทองเหลือง 4 หุน (PVC-000506)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 138 ตัว
ราคา 22.00 บ./ตัว
ราคา 228.00 บ./โหล
งอเกลียวนอกทองเหลือง 6 หุน (PVC-000507)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 136 ตัว
ราคา 34.00 บ./ตัว
ราคา 348.00 บ./โหล
งอเกลียวใน 1 นิ้ว (PVC-000089)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 102 ตัว
ราคา 18.00 บ./ตัว
ราคา 163.00 บ./โหล
ราคา 864.00 บ./กล่อง-80
งอเกลียวใน 6 หุน (PVC-000088)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 96 ตัว
ราคา 11.00 บ./ตัว
ราคา 88.00 บ./โหล
ราคา 871.00 บ./กล่อง-150
งอเกลียวในทองเหลือง 6 หุน (PVC-000091)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 184 ตัว
ราคา 25.00 บ./ตัว
ราคา 236.00 บ./โหล
ราคา 1,060.00 บ./กล่อง-60
งอบาง 1 1/2 นิ้ว (PVC-000117)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 123 ตัว
ราคา 9.00 บ./ตัว
ราคา 70.00 บ./โหล
ราคา 600.00 บ./กล่อง-120
งอบาง 2 นิ้ว (PVC-000118)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 221 ตัว
ราคา 14.00 บ./ตัว
ราคา 118.00 บ./โหล
ราคา 626.00 บ./กล่อง-80
งอบาง 3 นิ้ว (PVC-000119)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 34 ตัว
ราคา 37.00 บ./ตัว
ราคา 356.00 บ./โหล
ราคา 565.00 บ./กล่อง-24
งอบาง 4 นิ้ว (PVC-000120)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 51 ตัว
ราคา 50.00 บ./ตัว
ราคา 540.00 บ./โหล
ราคา 1,000.00 บ./กล่อง-25
งอบาง 45 องศา 1 1/2 นิ้ว (Lesso) (PVC-000443)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 0 ตัว
ราคา 15.00 บ./ตัว
ราคา 120.00 บ./โหล
งอบาง 45 องศา 1 1/4 นิ้ว (PVC-000112)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 110 ตัว
ราคา 8.00 บ./ตัว
ราคา 72.00 บ./โหล
งอบาง 45 องศา 1 1/4 นิ้ว (AZUMA) (PVC-000556)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 123 ตัว
ราคา 8.00 บ./ตัว
ราคา 72.00 บ./โหล
งอบาง 45 องศา 2 นิ้ว (PVC-000114)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 67 ตัว
ราคา 12.00 บ./ตัว
ราคา 101.00 บ./โหล
ราคา 635.00 บ./กล่อง-95
งอบาง 45 องศา 3 นิ้ว (PVC-000115)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 28 ตัว
ราคา 30.00 บ./ตัว
ราคา 289.00 บ./โหล
ราคา 478.00 บ./กล่อง-25
งอบาง 45 องศา 4 นิ้ว (PVC-000116)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 73 ตัว
ราคา 45.00 บ./ตัว
ราคา 470.00 บ./โหล
ราคา 1,080.00 บ./กล่อง-30