ข้อต่อสายยางแบบสวมเร็ว ตัวผู้-เกลียวใน #DY8024 (PVC-000480)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 0 ตัว
ราคา 30.00 บ./ตัว
ข้อต่อสายยางแบบสวมเร็ว ตัวเมีย-ตัวสวมสายยาง #DY8010 (PVC-000479)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 0 ตัว
ราคา 35.00 บ./ตัว
ข้อต่อสายยางแบบสวมเร็ว ตัวสวมสายยาง หัว-ท้าย #WS-4323 (PVC-000481)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 21 ตัว
ราคา 25.00 บ./ตัว
ตัวต่อสายยาง (แป๊บรีด2ข้าง) 1 1/2 นิ้ว PVC (PVC-000344)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 29 ตัว
ราคา 30.00 บ./ตัว
ตัวต่อสายยาง (แป๊บรีด2ข้าง) 1 1/2 นิ้ว ลด 1 นิ้ว เหล็ก (PVC-000536)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 18 ตัว
ราคา 35.00 บ./ตัว
ตัวต่อสายยาง (แป๊บรีด2ข้าง) 1 1/4 นิ้ว PVC (PVC-000228)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 2 ตัว
ราคา 30.00 บ./ตัว
ตัวต่อสายยาง (แป๊บรีด2ข้าง) 1 นิ้ว PVC (PVC-000226)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 0 ตัว
ราคา 20.00 บ./ตัว
ตัวต่อสายยาง (แป๊บรีด2ข้าง) 1 นิ้ว ลด 6 หุน PVC (PVC-000227)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 0 ตัว
ราคา 20.00 บ./ตัว
ตัวต่อสายยาง (แป๊บรีด2ข้าง) 1 นิ้ว ลด 6 หุน เหล็ก (PVC-000520)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 0 ตัว
ราคา 17.00 บ./ตัว
ตัวต่อสายยาง (แป๊บรีด2ข้าง) 1 นิ้ว เหล็ก (PVC-000521)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 57 ตัว
ราคา 20.00 บ./ตัว
ตัวต่อสายยาง (แป๊บรีด2ข้าง) 2 นิ้ว ลด 1 1/2 PVC (PVC-000230)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 0 ตัว
ราคา 35.00 บ./ตัว
ตัวต่อสายยาง (แป๊บรีด2ข้าง) 2 นิ้ว ลด 1 1/2 นิ้ว เหล็ก (PVC-000535)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 15 ตัว
ราคา 45.00 บ./ตัว
ตัวต่อสายยาง (แป๊บรีด2ข้าง) 2 นิ้ว เหล็ก (PVC-000229)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 0 ตัว
ราคา 35.00 บ./ตัว
ตัวต่อสายยาง (แป๊บรีด2ข้าง) 4 หุน PVC (PVC-000522)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 352 ตัว
ราคา 8.00 บ./ตัว
ราคา 66.00 บ./โหล
ราคา 880.00 บ./กล่อง-220
ตัวต่อสายยาง (แป๊บรีด2ข้าง) 4 หุน PVC LION (PVC-000499)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 0 ตัว
ราคา 10.00 บ./ตัว
ตัวต่อสายยาง (แป๊บรีด2ข้าง) 4 หุน เหล็ก (PVC-000224)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 0 ตัว
ราคา 12.00 บ./ตัว
ตัวต่อสายยาง (แป๊บรีด2ข้าง) 5 นิ้ว (PVC-000314)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 0 ตัว
ราคา 220.00 บ./ตัว
ตัวต่อสายยาง (แป๊บรีด2ข้าง) 6 นิ้ว (PVC-000315)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 0 ตัว
ราคา 250.00 บ./ตัว
ตัวต่อสายยาง (แป๊บรีด2ข้าง) 6 หุน PVC (PVC-000439)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 100 ตัว
ราคา 10.00 บ./ตัว
ตัวต่อสายยาง (แป๊บรีด2ข้าง) 6 หุน ลด 4 หุน PVC (PVC-000523)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 2 ตัว
ราคา 9.00 บ./ตัว
ตัวต่อสายยาง (แป๊บรีด2ข้าง) 6 หุน เหล็ก (PVC-000225)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 11 ตัว
ราคา 15.00 บ./ตัว