เกลียวนอกอุด 2 นิ้ว (PVC-000062)
ขายวันนี้ 5 ตัว
มีสินค้า 34 ตัว
ราคา 15.00 บ./ตัว
ราคา 120.00 บ./โหล
เกลียวนอกอุด 1 1/2 นิ้ว (PVC-000061)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 76 ตัว
ราคา 10.00 บ./ตัว
ราคา 96.00 บ./โหล
เกลียวนอกอุด 1 นิ้ว (PVC-000060)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 206 ตัว
ราคา 7.00 บ./ตัว
ราคา 60.00 บ./โหล
ราคา 700.00 บ./กล่อง-200
เกลียวนอกอุด 4 หุน (PVC-000058)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 226 ตัว
ราคา 4.00 บ./ตัว
ราคา 30.00 บ./โหล
ราคา 550.00 บ./กล่อง-500
เกลียวนอกอุด 6 หุน (PVC-000059)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 610 ตัว
ราคา 5.00 บ./ตัว
ราคา 42.00 บ./โหล