เกลียวในอุด 1 1/2 นิ้ว (PVC-000066)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 337 ตัว
ราคา 10.00 บ./ตัว
ราคา 96.00 บ./โหล
เกลียวในอุด 1 นิ้ว (PVC-000065)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 361 ตัว
ราคา 7.00 บ./ตัว
ราคา 60.00 บ./โหล
เกลียวในอุด 2 นิ้ว (PVC-000067)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 122 ตัว
ราคา 15.00 บ./ตัว
ราคา 120.00 บ./โหล
เกลียวในอุด 4 หุน (PVC-000063)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 362 ตัว
ราคา 4.00 บ./ตัว
ราคา 30.00 บ./โหล
เกลียวในอุด 6 หุน (PVC-000064)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 1,112 ตัว
ราคา 5.00 บ./ตัว
ราคา 48.00 บ./โหล