ลดกลม 2 นิ้วลด 4 หุน (TS 13.5) (PVC-000131)
ขายวันนี้ 12 ตัว
มีสินค้า 43 ตัว
ราคา 20.00 บ./ตัว
ราคา 189.00 บ./โหล
ราคา 562.00 บ./กล่อง-45
ลดกลม 6 หุนลด 4 หุน (PVC-000121)
ขายวันนี้ 12 ตัว
มีสินค้า 108 ตัว
ราคา 6.00 บ./ตัว
ราคา 38.00 บ./โหล
ราคา 549.00 บ./กล่อง-220
ลดกลม 1 1/2 นิ้วลด 1 นิ้ว (PVC-000129)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 67 ตัว
ราคา 14.00 บ./ตัว
ราคา 118.00 บ./โหล
ราคา 587.00 บ./กล่อง-75
ลดกลม 1 1/2 นิ้วลด 11/4 นิ้ว (PVC-000130)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 61 ตัว
ราคา 14.00 บ./ตัว
ราคา 118.00 บ./โหล
ราคา 392.00 บ./กล่อง-50
ลดกลม 1 1/2 นิ้วลด 4 หุน (TS 13.5) (PVC-000127)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 56 ตัว
ราคา 14.00 บ./ตัว
ราคา 118.00 บ./โหล
ราคา 587.00 บ./กล่อง-75
ลดกลม 1 1/2 นิ้วลด 6 หุน (TS 13.5) (PVC-000128)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 170 ตัว
ราคา 14.00 บ./ตัว
ราคา 118.00 บ./โหล
ราคา 587.00 บ./กล่อง-75
ลดกลม 1 1/4 นิ้วลด 1 นิ้ว (PVC-000126)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 255 ตัว
ราคา 12.00 บ./ตัว
ราคา 101.00 บ./โหล
ราคา 702.00 บ./กล่อง-105
ลดกลม 1 1/4 นิ้วลด 4 หุน (PVC-000124)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 191 ตัว
ราคา 12.00 บ./ตัว
ราคา 101.00 บ./โหล
ราคา 702.00 บ./กล่อง-105
ลดกลม 1 1/4 นิ้วลด 6 หุน (PVC-000125)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 187 ตัว
ราคา 12.00 บ./ตัว
ราคา 101.00 บ./โหล
ราคา 702.00 บ./กล่อง-105
ลดกลม 1 นิ้วลด 4 หุน (PVC-000122)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 23 ตัว
ราคา 8.00 บ./ตัว
ราคา 62.00 บ./โหล
ราคา 576.00 บ./กล่อง-140
ลดกลม 1 นิ้วลด 6 หุน (PVC-000123)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 179 ตัว
ราคา 8.00 บ./ตัว
ราคา 62.00 บ./โหล
ราคา 576.00 บ./กล่อง-140
ลดกลม 2 1/2 นิ้วลด 1 นิ้ว (TS 13.5) (PVC-000617)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 7 ตัว
ราคา 36.00 บ./ตัว
ลดกลม 2 นิ้วลด 1 1/2 นิ้ว (TS 13.5) (PVC-000135)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 41 ตัว
ราคา 20.00 บ./ตัว
ราคา 189.00 บ./โหล
ราคา 562.00 บ./กล่อง-45
ลดกลม 2 นิ้วลด 1 1/4 นิ้ว (TS 13.5) (PVC-000134)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 57 ตัว
ราคา 20.00 บ./ตัว
ราคา 189.00 บ./โหล
ราคา 562.00 บ./กล่อง-45
ลดกลม 2 นิ้วลด 1 นิ้ว (TS 13.5) (PVC-000133)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 37 ตัว
ราคา 20.00 บ./ตัว
ราคา 189.00 บ./โหล
ราคา 562.00 บ./กล่อง-45
ลดกลม 2 นิ้วลด 6 หุน (TS 13.5) (PVC-000132)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 50 ตัว
ราคา 20.00 บ./ตัว
ราคา 189.00 บ./โหล
ราคา 562.00 บ./กล่อง-45
ลดกลม 3 นิ้วลด 1 1/2 นิ้ว (PVC-000137)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 10 ตัว
ราคา 55.00 บ./ตัว
ราคา 1,580.00 บ./กล่อง-36
ลดกลม 3 นิ้วลด 1 นิ้ว (PVC-000136)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 45 ตัว
ราคา 55.00 บ./ตัว
ราคา 1,580.00 บ./กล่อง-36
ลดกลม 3 นิ้วลด 2 นิ้ว (PVC-000138)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 56 ตัว
ราคา 55.00 บ./ตัว
ราคา 1,580.00 บ./กล่อง-36
ลดกลม 4 นิ้วลด 1 1/2 นิ้ว (PVC-000140)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 17 ตัว
ราคา 77.00 บ./ตัว
ราคา 983.00 บ./กล่อง-16
ลดกลม 4 นิ้วลด 1 นิ้ว (PVC-000139)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 24 ตัว
ราคา 77.00 บ./ตัว
ราคา 983.00 บ./กล่อง-16
ลดกลม 4 นิ้วลด 2 นิ้ว (PVC-000141)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 15 ตัว
ราคา 77.00 บ./ตัว
ราคา 983.00 บ./กล่อง-16
ลดกลม 4 นิ้วลด 3 นิ้ว (PVC-000142)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 6 ตัว
ราคา 77.00 บ./ตัว
ราคา 983.00 บ./กล่อง-16
ลดกลมเหล็ก 1 1/2 นิ้วลด 1 1/4 (PVC-000303)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 0 ตัว
ราคา 50.00 บ./ตัว
ลดกลมเหล็ก 1 1/2 นิ้วลด 1 นิ้ว (PVC-000302)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 0 ตัว
ราคา 70.00 บ./ตัว
ลดกลมเหล็ก 1 1/2 นิ้วลด 6 หุน (PVC-000301)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 0 ตัว
ราคา 80.00 บ./ตัว
ลดกลมเหล็ก 1 1/4 นิ้วลด 1 นิ้ว (PVC-000300)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 0 ตัว
ราคา 70.00 บ./ตัว
ลดกลมเหล็ก 1 1/4 นิ้วลด 4 หุน (PVC-000298)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 0 ตัว
ราคา 70.00 บ./ตัว
ลดกลมเหล็ก 1 1/4 นิ้วลด 6 หุน (PVC-000299)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 0 ตัว
ราคา 70.00 บ./ตัว
ลดกลมเหล็ก 1 นิ้วลด 6 หุน (PVC-000297)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 0 ตัว
ราคา 35.00 บ./ตัว