[DSAI] ท่อ 1 1/2 นิ้วบาง บานหัว (ชั้น 5) (PVC-000577)
ขายวันนี้ 0 ท่อน
มีสินค้า 347 ท่อน
ราคา 79.00 บ./ท่อน
ราคา 662.00 บ./มัด-10
[DSAI] ท่อ 1 1/2 นิ้วหนา บานหัว (8.5) (PVC-000569)
ขายวันนี้ 0 ท่อน
มีสินค้า 229 ท่อน
ราคา 112.00 บ./ท่อน
ราคา 986.00 บ./มัด-10
[DSAI] ท่อ 1 1/4 นิ้วหนา บานหัว (13.5) (PVC-000576)
ขายวันนี้ 0 ท่อน
มีสินค้า 39 ท่อน
ราคา 130.00 บ./ท่อน
ราคา 1,094.00 บ./มัด-10
[DSAI] ท่อ 1 1/4 นิ้วหนา บานหัว (8.5) (PVC-000580)
ขายวันนี้ 0 ท่อน
มีสินค้า 170 ท่อน
ราคา 86.00 บ./ท่อน
ราคา 721.00 บ./มัด-10
[DSAI] ท่อ 1 นิ้วหนา บานหัว (13.5) (PVC-000579)
ขายวันนี้ 0 ท่อน
มีสินค้า 119 ท่อน
ราคา 99.00 บ./ท่อน
ราคา 1,670.00 บ./มัด-20
[DSAI] ท่อ 1 นิ้วหนา บานหัว (8.5) (PVC-000570)
ขายวันนี้ 0 ท่อน
มีสินค้า 522 ท่อน
ราคา 69.00 บ./ท่อน
ราคา 1,159.00 บ./มัด-20
[DSAI] ท่อ 2 นิ้วบาง บานหัว (ชั้น 5) (PVC-000554)
ขายวันนี้ 0 ท่อน
มีสินค้า 359 ท่อน
ราคา 118.00 บ./ท่อน
ราคา 994.00 บ./มัด-10
[DSAI] ท่อ 2 นิ้วหนา บานหัว (8.5) (PVC-000578)
ขายวันนี้ 0 ท่อน
มีสินค้า 309 ท่อน
ราคา 177.00 บ./ท่อน
ราคา 1,490.00 บ./มัด-10
[DSAI] ท่อ 3 นิ้วบาง บานหัว (ชั้น 5) (PVC-000571)
ขายวันนี้ 0 ท่อน
มีสินค้า 40 ท่อน
ราคา 261.00 บ./ท่อน
ราคา 2,194.00 บ./มัด-10
[DSAI] ท่อ 4 นิ้วบาง บานหัว (ชั้น 5) (PVC-000572)
ขายวันนี้ 0 ท่อน
มีสินค้า 92 ท่อน
ราคา 418.00 บ./ท่อน
ราคา 3,519.00 บ./มัด-10
[DSAI] ท่อ 4 หุนหนา ปลายเรียบ (8.5) (PVC-000552)
ขายวันนี้ 0 ท่อน
มีสินค้า 3,575 ท่อน
ราคา 43.00 บ./ท่อน
ราคา 909.00 บ./มัด-25
[DSAI] ท่อ 5 นิ้วบาง บานหัว (ชั้น 5) (PVC-000605)
ขายวันนี้ 0 ท่อน
มีสินค้า 25 ท่อน
ราคา 640.00 บ./ท่อน
ราคา 5,382.00 บ./มัด-10
[DSAI] ท่อ 6 นิ้วบาง บานหัว (ชั้น 5) (PVC-000606)
ขายวันนี้ 0 ท่อน
มีสินค้า 10 ท่อน
ราคา 894.00 บ./ท่อน
ราคา 7,521.00 บ./มัด-10
[DSAI] ท่อ 6 หุนหนา ปลายเรียบ (8.5) (PVC-000553)
ขายวันนี้ 0 ท่อน
มีสินค้า 1,514 ท่อน
ราคา 52.00 บ./ท่อน
ราคา 1,095.00 บ./มัด-25