3 ตา 4 ทาง (แกน z) 4 หุน (PVC-000101)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 216 ตัว
ราคา 20.00 บ./ตัว
3 ตา 4 ทาง (แกน z) 6 หุน (PVC-000102)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 82 ตัว
ราคา 22.00 บ./ตัว
เกลียวนอกอุด ท่อน้ำทิ้ง 1 1/2 นิ้ว (PVC-000104)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 11 ตัว
ราคา 8.00 บ./ตัว
เกลียวนอกอุด ท่อน้ำทิ้ง 1 1/2 นิ้ว (อย่างดี) (PVC-000418)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 5 ตัว
ราคา 25.00 บ./ตัว
เกลียวนอกอุด ท่อน้ำทิ้ง 2 นิ้ว (PVC-000105)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 7 ตัว
ราคา 10.00 บ./ตัว
คอปั๊ม PE 1นิ้ว (เมธี) (PVC-000537)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 18 ตัว
ราคา 40.00 บ./ตัว
คอปั๊ม PE 2นิ้ว (เมธี) (PVC-000538)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 19 ตัว
ราคา 120.00 บ./ตัว
คอปั๊ม PVC 1 1/2 นิ้ว (PVC-000182)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 29 ตัว
ราคา 90.00 บ./ตัว
คอปั๊ม PVC 1 1/2 นิ้ว ลด 1 นิ้ว (PVC-000183)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 14 ตัว
ราคา 90.00 บ./ตัว
คอปั๊ม PVC 1 นิ้ว (PVC-000181)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 79 ตัว
ราคา 40.00 บ./ตัว
คอปั๊ม PVC 1 นิ้ว ลด 6 หุน (PVC-000503)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 50 ตัว
ราคา 40.00 บ./ตัว
คอปั๊ม PVC 2 นิ้ว (PVC-000393)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 19 ตัว
ราคา 100.00 บ./ตัว
คอปั๊มเหล็กหล่อ 2 นิ้ว เกลียวนอก (PVC-000539)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 10 ตัว
ราคา 230.00 บ./ตัว
เช็ควาล์วเกลียวใน PVC 1นิ้ว ลิ้นเตเปอร์สีฟ้า (PVC-000527)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 0 อัน
ราคา 45.00 บ./อัน
เช็ควาล์วเกลียวใน PVC 2นิ้ว ลิ้นเตเปอร์สีฟ้า (PVC-000526)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 0 อัน
ราคา 120.00 บ./อัน
ทางออกปั๊มเพลาลอย 2 นิ้ว ดำ (PVC-000312)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 0 อัน
ราคา 55.00 บ./อัน
ทางออกปั๊มเพลาลอย 2 นิ้ว อลูมิเนียม (PVC-000555)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 0 อัน
ราคา 100.00 บ./อัน
ทางออกปั๊มเพลาลอย 2 นิ้วลด 1 1/2 ดำ (PVC-000311)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 0 อัน
ราคา 60.00 บ./อัน
ทางออกปั๊มเพลาลอย 3 นิ้ว ดำ (PVC-000313)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 0 อัน
ราคา 80.00 บ./อัน
ลิ้นเพลาลอย 2นิ้ว (PVC-000549)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 10 อัน
ราคา 50.00 บ./อัน
สามทางเกลียวใน 4 หุน (PVC-000097)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 145 ตัว
ราคา 12.00 บ./ตัว
ราคา 100.00 บ./โหล
ราคา 992.00 บ./กล่อง-150
สามทางเกลียวใน 6 หุน (PVC-000098)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 168 ตัว
ราคา 15.00 บ./ตัว
ราคา 132.00 บ./โหล
ราคา 1,176.00 บ./กล่อง-135
สามทางตัวเมีย 4 หุน (PVC-000099)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 197 ตัว
ราคา 15.00 บ./ตัว
สามทางตัวเมีย 6 หุน (PVC-000100)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 45 ตัว
ราคา 20.00 บ./ตัว
หัวปลาไหล PVC เกลียวนอก 1 นิ้ว (PVC-000504)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 34 ตัว
ราคา 15.00 บ./ตัว
หัวปลาไหล PVC เกลียวนอก 2 นิ้ว (PVC-000498)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 0 ตัว
ราคา 27.00 บ./ตัว
หัวปลาไหล PVC เกลียวนอก 4 หุน (PVC-000493)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 21 ตัว
ราคา 9.00 บ./ตัว
หัวปลาไหล PVC เกลียวนอก 6 หุน (PVC-000494)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 159 ตัว
ราคา 10.00 บ./ตัว