สามทาง 4 หุน (TS 13.5) (PVC-000033)
ขายวันนี้ 164 ตัว
มีสินค้า 1,232 ตัว
ราคา 7.00 บ./ตัว
ราคา 49.00 บ./โหล
ราคา 486.00 บ./กล่อง-150
บอลวาล์ว PVC 4 หุน ACECO (PVC-000268)
ขายวันนี้ 23 ตัว
มีสินค้า 301 ตัว
ราคา 22.00 บ./ตัว
ราคา 2,513.00 บ./กล่อง-150
ก็อกน้ำ ซันวาสลิม 4 หุน (แฟนซี หลากสี) (PVC-000425)
ขายวันนี้ 31 อัน
มีสินค้า 1,703 อัน
ราคา 87.00 บ./อัน
ราคา 770.00 บ./กล่อง-10
งอ 4 หุน (TS 13.5) (PVC-000009)
ขายวันนี้ 26 ตัว
มีสินค้า 3,409 ตัว
ราคา 6.00 บ./ตัว
ราคา 36.00 บ./โหล
ราคา 520.00 บ./กล่อง-220
ต่อตรง 1 นิ้ว (TS 13.5) (PVC-000003)
ขายวันนี้ 121 ตัว
มีสินค้า 642 ตัว
ราคา 8.00 บ./ตัว
ราคา 62.00 บ./โหล
ราคา 494.00 บ./กล่อง-120
ตัวหมูดูด สีเงิน (PVC-000292)
ขายวันนี้ 16 ตัว
มีสินค้า 16 ตัว
ราคา 45.00 บ./ตัว
เทปพันเกลียวหนา ตรา FEED (PVC-000542)
ขายวันนี้ 2 ม้วน
มีสินค้า 1,249 ม้วน
ราคา 10.00 บ./ม้วน
ราคา 105.00 บ./กล่อง-20
ฝาครอบอุด 4 หุน (TS 13.5) (PVC-000041)
ขายวันนี้ 17 ตัว
มีสินค้า 802 ตัว
ราคา 5.00 บ./ตัว
ราคา 31.00 บ./โหล
ราคา 446.00 บ./กล่อง-220
ลดกลม 1 1/4 นิ้วลด 1 นิ้ว (PVC-000126)
ขายวันนี้ 13 ตัว
มีสินค้า 242 ตัว
ราคา 12.00 บ./ตัว
ราคา 101.00 บ./โหล
ราคา 702.00 บ./กล่อง-105
[DSAI] ท่อ 4 หุนหนา ปลายเรียบ (8.5) (PVC-000552)
ขายวันนี้ 25 ท่อน
มีสินค้า 3,550 ท่อน
ราคา 43.00 บ./ท่อน
ราคา 909.00 บ./มัด-25
กาวทาท่อ PS-LON 50 กรัม (PVC-000200)
ขายวันนี้ 20 กระป๋อง
มีสินค้า 3,273 กระป๋อง
ราคา 20.00 บ./กระป๋อง
ราคา 250.00 บ./กล่อง-20
กาวทาท่อน้ำไทย 50 กรัม (PVC-000201)
ขายวันนี้ 1 กระป๋อง
มีสินค้า 783 กระป๋อง
ราคา 43.00 บ./กระป๋อง
ราคา 1,112.00 บ./กล่อง-30
เกลียวนอก 1 นิ้ว (PVC-000019)
ขายวันนี้ 2 ตัว
มีสินค้า 156 ตัว
ราคา 8.00 บ./ตัว
ราคา 56.00 บ./โหล
ราคา 520.00 บ./กล่อง-140
เกลียวใน 4 หุน (13.5) (PVC-000025)
ขายวันนี้ 24 ตัว
มีสินค้า 1,467 ตัว
ราคา 5.00 บ./ตัว
ราคา 31.00 บ./โหล
ราคา 709.00 บ./กล่อง-350
เข็มขัดรัดท่อ ORBIT ขนาด 3 (55-70 มม.) (2นิ้ว) (PVC-000363)
ขายวันนี้ 6 อัน
มีสินค้า 93 อัน
ราคา 20.00 บ./อัน
ราคา 520.00 บ./กล่อง-50
เข็มขัดรัดท่อ สแตนเลส ขนาด 1 (25-35 มม.) (PVC-000591)
ขายวันนี้ 2 อัน
มีสินค้า 24 อัน
ราคา 30.00 บ./อัน
เข็มขัดรัดท่อ สแตนเลส ขนาด OO (13-20 มม.) (4หุน) (PVC-000587)
ขายวันนี้ 1 อัน
มีสินค้า 8 อัน
ราคา 23.00 บ./อัน
งอบาง 3 นิ้ว (PVC-000119)
ขายวันนี้ 6 ตัว
มีสินค้า 34 ตัว
ราคา 37.00 บ./ตัว
ราคา 356.00 บ./โหล
ราคา 565.00 บ./กล่อง-24
เทปพันเกลียวหนาพิเศษ DUSS (PVC-000199)
ขายวันนี้ 1 ม้วน
มีสินค้า 1,500 ม้วน
ราคา 20.00 บ./ม้วน
ราคา 230.00 บ./กล่อง-20
บอลวาล์ว PVC 1 นิ้ว ACECO (PVC-000231)
ขายวันนี้ 5 ตัว
มีสินค้า 123 ตัว
ราคา 43.00 บ./ตัว
ราคา 2,408.00 บ./กล่อง-75
ฝาครอบอุด 6 หุน (TS 13.5) (PVC-000042)
ขายวันนี้ 48 ตัว
มีสินค้า 139 ตัว
ราคา 6.00 บ./ตัว
ราคา 45.00 บ./โหล
ราคา 446.00 บ./กล่อง-150
มิเตอร์น้ำ ซันวา (PVC-000233)
ขายวันนี้ 2 ตัว
มีสินค้า 277 ตัว
ราคา 460.00 บ./ตัว
ราคา 8,400.00 บ./ลัง-20
ลดกลม 1 นิ้วลด 4 หุน (PVC-000122)
ขายวันนี้ 1 ตัว
มีสินค้า 301 ตัว
ราคา 8.00 บ./ตัว
ราคา 62.00 บ./โหล
ราคา 576.00 บ./กล่อง-140
สามทาง 1 นิ้ว (PVC-000035)
ขายวันนี้ 50 ตัว
มีสินค้า 74 ตัว
ราคา 14.00 บ./ตัว
ราคา 128.00 บ./โหล
ราคา 422.00 บ./กล่อง-50
สามทาง 2 นิ้ว (PVC-000038)
ขายวันนี้ 12 ตัว
มีสินค้า 115 ตัว
ราคา 42.00 บ./ตัว
ราคา 409.00 บ./โหล
ราคา 947.00 บ./กล่อง-35
[DSAI] ท่อ 1 1/2 นิ้วบาง บานหัว (ชั้น 5) (PVC-000577)
ขายวันนี้ 0 ท่อน
มีสินค้า 347 ท่อน
ราคา 79.00 บ./ท่อน
ราคา 662.00 บ./มัด-10
[DSAI] ท่อ 1 1/2 นิ้วหนา บานหัว (8.5) (PVC-000569)
ขายวันนี้ 0 ท่อน
มีสินค้า 229 ท่อน
ราคา 112.00 บ./ท่อน
ราคา 986.00 บ./มัด-10
[DSAI] ท่อ 1 1/4 นิ้วหนา บานหัว (13.5) (PVC-000576)
ขายวันนี้ 0 ท่อน
มีสินค้า 39 ท่อน
ราคา 130.00 บ./ท่อน
ราคา 1,094.00 บ./มัด-10
[DSAI] ท่อ 1 1/4 นิ้วหนา บานหัว (8.5) (PVC-000580)
ขายวันนี้ 0 ท่อน
มีสินค้า 170 ท่อน
ราคา 86.00 บ./ท่อน
ราคา 721.00 บ./มัด-10
[DSAI] ท่อ 1 นิ้วหนา บานหัว (13.5) (PVC-000579)
ขายวันนี้ 0 ท่อน
มีสินค้า 119 ท่อน
ราคา 99.00 บ./ท่อน
ราคา 1,670.00 บ./มัด-20