BIC-000777
ไส้ไก่ถุงเล็ก ญี่ปุ่น อย่างดี
ขายวันนี้ 1 ถุง
มีสินค้า 55 ถุง
ราคา 20.00 บ./ถุง
ราคา 650.00 บ./ห่อใหญ่-100                    
สินค้าที่ใกล้เคียงกัน
ไส้ไก่ถุงเล็ก ญี่ปุ่น อย่างดี (BIC-000777)
ขายวันนี้ 1 ถุง
มีสินค้า 55 ถุง
ราคา 20.00 บ./ถุง
ราคา 650.00 บ./ห่อใหญ่-100
วาล์วไส้ไก่ (อีซี่วาล์วดำ) (BIC-000367)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 98 อัน
ราคา 15.00 บ./อัน
ราคา 140.00 บ./โหล-12
ราคา 1,100.00 บ./ห่อ-100
ไส้ไก่เส้น (BIC-000168)
ขายวันนี้ 0 เส้น
มีสินค้า 0 เส้น
ราคา 7.00 บ./เส้น