PVC-000034
สามทาง 6 หุน (TS 13.5)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 256 ตัว
ราคา 9.00 บ./ตัว
ราคา 67.00 บ./โหล
ราคา 401.00 บ./กล่อง-90                    
สินค้าที่ใกล้เคียงกัน
สามทาง 4 หุน (TS 13.5) (PVC-000033)
ขายวันนี้ 25 ตัว
มีสินค้า 1,206 ตัว
ราคา 7.00 บ./ตัว
ราคา 49.00 บ./โหล
ราคา 486.00 บ./กล่อง-150
ข้อต่อ 3 ง่าม 2 นิ้ว ลด 1 นิ้ว (PVC-000395)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 0 ตัว
ราคา 150.00 บ./ตัว
ข้อต่อ 3 ง่ามเกลียวใน 3 นิ้ว ลด 1 นิ้ว (PVC-000398)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 0 ตัว
ราคา 220.00 บ./ตัว
สามทาง 1 1/2 นิ้ว (PVC-000037)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 146 ตัว
ราคา 28.00 บ./ตัว
ราคา 262.00 บ./โหล
ราคา 867.00 บ./กล่อง-50
สามทาง 1 1/4 นิ้ว (TS 13.5) (PVC-000036)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 14 ตัว
ราคา 20.00 บ./ตัว
ราคา 182.00 บ./โหล
ราคา 457.00 บ./กล่อง-38
สามทาง 1 นิ้ว (PVC-000035)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 74 ตัว
ราคา 14.00 บ./ตัว
ราคา 128.00 บ./โหล
ราคา 422.00 บ./กล่อง-50
สามทาง 2 นิ้ว (PVC-000038)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 115 ตัว
ราคา 42.00 บ./ตัว
ราคา 409.00 บ./โหล
ราคา 947.00 บ./กล่อง-35
สามทาง 3 นิ้ว (PVC-000039)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 6 ตัว
ราคา 133.00 บ./ตัว
ราคา 1,272.00 บ./กล่อง-12
สามทาง 4 นิ้ว (PVC-000040)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 6 ตัว
ราคา 289.00 บ./ตัว
ราคา 2,295.00 บ./กล่อง-10
สามทาง 6 หุน (TS 13.5) (PVC-000034)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 256 ตัว
ราคา 9.00 บ./ตัว
ราคา 67.00 บ./โหล
ราคา 401.00 บ./กล่อง-90
สามทางบาง 2 นิ้ว (8.5) (PVC-000109)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 108 ตัว
ราคา 18.00 บ./ตัว
ราคา 158.00 บ./โหล
ราคา 628.00 บ./กล่อง-60
สามทางบาง 3 นิ้ว (PVC-000110)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 11 ตัว
ราคา 34.00 บ./ตัว
ราคา 400.00 บ./กล่อง-15
สามทางบาง 4 นิ้ว (PVC-000111)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 55 ตัว
ราคา 79.00 บ./ตัว
ราคา 1,129.00 บ./กล่อง-18