PVC-000017
เกลียวนอก 4 หุน
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 967 ตัว
ราคา 5.00 บ./ตัว
ราคา 27.00 บ./โหล
ราคา 702.00 บ./กล่อง-400                    
สินค้าที่ใกล้เคียงกัน
เกลียวนอก 1 1/2 นิ้ว (PVC-000021)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 67 ตัว
ราคา 14.00 บ./ตัว
ราคา 123.00 บ./โหล
ราคา 613.00 บ./กล่อง-75
เกลียวนอก 1 1/4 นิ้ว (PVC-000020)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 247 ตัว
ราคา 12.00 บ./ตัว
ราคา 101.00 บ./โหล
ราคา 802.00 บ./กล่อง-120
เกลียวนอก 1 นิ้ว (PVC-000019)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 156 ตัว
ราคา 8.00 บ./ตัว
ราคา 56.00 บ./โหล
ราคา 520.00 บ./กล่อง-140
เกลียวนอก 2 1/2 นิ้ว (PVC-000618)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 20 ตัว
ราคา 36.00 บ./ตัว
เกลียวนอก 2 นิ้ว (PVC-000022)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 124 ตัว
ราคา 19.00 บ./ตัว
ราคา 176.00 บ./โหล
ราคา 934.00 บ./กล่อง-80
เกลียวนอก 3 นิ้ว (PVC-000023)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 33 ตัว
ราคา 39.00 บ./ตัว
ราคา 1,125.00 บ./กล่อง-36
เกลียวนอก 4 นิ้ว (PVC-000024)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 23 ตัว
ราคา 85.00 บ./ตัว
เกลียวนอก 4 หุน (PVC-000017)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 967 ตัว
ราคา 5.00 บ./ตัว
ราคา 27.00 บ./โหล
ราคา 702.00 บ./กล่อง-400
เกลียวนอก 6 หุน (PVC-000018)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 231 ตัว
ราคา 6.00 บ./ตัว
ราคา 38.00 บ./โหล
ราคา 599.00 บ./กล่อง-240