ELE-002654
ปลั๊กตัวผู้ 2ขา Safe&Safe ขาแบน
ขายวันนี้ 1 อัน
มีสินค้า 4,892 อัน
ราคา 10.00 บ./อัน
ราคา 70.00 บ./โหล-12
ราคา 340.00 บ./กล่อง-60                    
สินค้าที่ใกล้เคียงกัน
ปลั๊กกราวด์คู่ (รุ่นใหม่) ZBG801 Zeberg (ELE-001383)
ขายวันนี้ 30 อัน
มีสินค้า 2,053 อัน
ราคา 60.00 บ./อัน
ราคา 550.00 บ./กล่อง-10
ปลั๊ก 3 ตา Nationine (ELE-000306)
ขายวันนี้ 1 อัน
มีสินค้า 1,275 อัน
ราคา 35.00 บ./อัน
ราคา 300.00 บ./โหล-12
ปลั๊กเมจิก (รุ่นใหม่) ZBG803K Zeberg (ELE-001283)
ขายวันนี้ 10 อัน
มีสินค้า 9,636 อัน
ราคา 25.00 บ./อัน
ราคา 180.00 บ./กล่อง-10
เต้ารับ 2 ขา 1 ช่อง M3-R10 HACO (ELE-000723)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 22 อัน
ราคา 60.00 บ./อัน
เต้ารับ 2 ขา 1 ช่อง และ สวิตซ์ M3-R11 HACO (ELE-000727)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 10 อัน
ราคา 98.00 บ./อัน
เต้ารับ 2 ขา 1 ช่อง และโทรศัพท์ M3-XPR HACO (ELE-000733)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 5 อัน
ราคา 135.00 บ./อัน
เต้ารับ 2 ขา 2 ช่อง M3-R20 HACO (ELE-000724)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 3 อัน
ราคา 90.00 บ./อัน
เต้ารับ 2 ขา 2 ช่อง และ สวิตซ์ M3-R21 HACO (ELE-000728)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 0 อัน
ราคา 125.00 บ./อัน
เต้ารับ 2 ขา 3 ช่อง M3-R30 HACO (ELE-000725)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 0 อัน
ราคา 120.00 บ./อัน
เต้ารับ 2 ขา 4 ช่อง M4-R40 HACO (ELE-000726)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 0 อัน
ราคา 175.00 บ./อัน
เต้ารับ 3 ขา 1 ช่อง M3-E10 HACO (ELE-000731)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 12 อัน
ราคา 95.00 บ./อัน
เต้ารับ 3 ขา 2 ช่อง M3-E20 HACO (ELE-000729)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 0 อัน
ราคา 145.00 บ./อัน
เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT6 ช้าง (รุ่นโมเดิร์น) L-170 (ELE-001242)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 20 อัน
ราคา 170.00 บ./อัน
ราคา 1,360.00 บ./กล่อง-10
เต้ารับโทรทัศน์ ช้าง (รุ่นเก่า) CH702 (ELE-000363)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 50 อัน
ราคา 30.00 บ./อัน
ราคา 250.00 บ./กล่อง-10
เต้ารับโทรทัศน์ ช้าง (รุ่นใหม่) PCH905 (ELE-000365)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 1 อัน
ราคา 45.00 บ./อัน
ราคา 380.00 บ./กล่อง-10
เต้ารับโทรทัศน์ และ โทรศัพท์ M3-XPT HACO (ELE-000732)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 4 อัน
ราคา 155.00 บ./อัน
เต้ารับโทรศัพท์ (รุ่นใหม่) NPV (ELE-000887)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 8 อัน
ราคา 30.00 บ./อัน
ราคา 250.00 บ./กล่อง-10
เต้ารับโทรศัพท์ 6P 4C ช้าง (รุ่นโมเดิร์น) R-160 (ELE-001241)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 50 อัน
ราคา 60.00 บ./อัน
ราคา 480.00 บ./กล่อง-10
เต้ารับโทรศัพท์ ช้าง (รุ่นเก่า) PCH906M (ELE-000364)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 49 อัน
ราคา 30.00 บ./อัน
ราคา 250.00 บ./กล่อง-10
เต้ารับโทรศัพท์ (รุ่นใหม่) ZBG2164K Zeberg (ELE-002360)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 30 อัน
ราคา 65.00 บ./อัน
ราคา 600.00 บ./กล่อง-10
ปลั๊ก 2 ตา ไนโทแนท (ELE-000006)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 0 อัน
ราคา 20.00 บ./อัน
ราคา 120.00 บ./โหล-12
ปลั๊กกราวด์คู่ (รุ่นเก่า) ช้าง (ELE-000807)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 99 อัน
ราคา 50.00 บ./อัน
ราคา 370.00 บ./กล่อง-10
ปลั๊กกราวด์คู่ (รุ่นใหม่) PCH904 ช้าง (ELE-000276)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 103 อัน
ราคา 60.00 บ./อัน
ราคา 510.00 บ./กล่อง-10
ปลั๊กกราวด์คู่ (รุ่นใหม่) ZBG801-G Zeberg สีเทา (ELE-002344)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 207 อัน
ราคา 75.00 บ./อัน
ราคา 700.00 บ./กล่อง-10
ปลั๊กกราวด์คู่ มีสวิตซ์ควบคุม W816UV2S HACO (ELE-000717)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 5 อัน
ราคา 325.00 บ./อัน
ปลั๊กกราวด์คู่ มีสวิตซ์ควบคุม WEGP1282 พานาโซนิค (ELE-002336)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 2 อัน
ราคา 360.00 บ./อัน
ราคา 1,440.00 บ./กล่อง-5
ปลั๊กกราวด์เดี่ยว (รุ่นใหม่) ZBG802K Zeberg (ELE-001609)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 421 อัน
ราคา 55.00 บ./อัน
ราคา 385.00 บ./กล่อง-10
ปลั๊กกราวด์เดี่ยว (รุ่นใหม่) ZBG802K-G Zeberg สีเทา (ELE-002346)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 5 อัน
ราคา 70.00 บ./อัน
ราคา 650.00 บ./กล่อง-10
ปลั๊กคู่ มีสวิตซ์คุม 609A2 NARKEN (ELE-001629)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 25 อัน
ราคา 80.00 บ./อัน
ปลั๊กเดี่ยว มีสวิตซ์คุม 609A SENTOSHI (ELE-001628)
ขายวันนี้ 0 อัน
มีสินค้า 41 อัน
ราคา 70.00 บ./อัน