สามทาง 1 1/2 นิ้วลด 1 1/4 นิ้ว (TS 13.5) (PVC-000149)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 123 ตัว
ราคา 31.00 บ./ตัว
ราคา 297.00 บ./โหล
ราคา 1,277.00 บ./กล่อง-65
สามทาง 1 1/2 นิ้วลด 1 นิ้ว (TS 13.5) (PVC-000148)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 62 ตัว
ราคา 31.00 บ./ตัว
ราคา 297.00 บ./โหล
ราคา 1,277.00 บ./กล่อง-65
สามทาง 1 1/2 นิ้วลด 4 หุน (TS 13.5) (PVC-000146)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 224 ตัว
ราคา 31.00 บ./ตัว
ราคา 297.00 บ./โหล
ราคา 1,277.00 บ./กล่อง-65
สามทาง 1 1/2 นิ้วลด 6 หุน (TS 13.5) (PVC-000147)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 46 ตัว
ราคา 31.00 บ./ตัว
ราคา 297.00 บ./โหล
ราคา 1,277.00 บ./กล่อง-65
สามทาง 1 นิ้วลด 4 หุน (TS 13.5) (PVC-000144)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 54 ตัว
ราคา 18.00 บ./ตัว
ราคา 158.00 บ./โหล
ราคา 628.00 บ./กล่อง-60
สามทาง 1 นิ้วลด 6 หุน (TS 13.5) (PVC-000145)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 55 ตัว
ราคา 18.00 บ./ตัว
ราคา 158.00 บ./โหล
ราคา 575.00 บ./กล่อง-55
สามทาง 2 นิ้วลด 1 1/2 นิ้ว (PVC-000154)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 78 ตัว
ราคา 53.00 บ./ตัว
ราคา 517.00 บ./โหล
ราคา 1,198.00 บ./กล่อง-35
สามทาง 2 นิ้วลด 1 1/4 นิ้ว (PVC-000153)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 64 ตัว
ราคา 53.00 บ./ตัว
ราคา 517.00 บ./โหล
ราคา 1,198.00 บ./กล่อง-35
สามทาง 2 นิ้วลด 1 นิ้ว (PVC-000152)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 70 ตัว
ราคา 48.00 บ./ตัว
ราคา 465.00 บ./โหล
ราคา 1,077.00 บ./กล่อง-35
สามทาง 2 นิ้วลด 4 หุน (PVC-000150)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 138 ตัว
ราคา 48.00 บ./ตัว
ราคา 465.00 บ./โหล
ราคา 1,477.00 บ./กล่อง-48
สามทาง 2 นิ้วลด 6 หุน (PVC-000151)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 61 ตัว
ราคา 48.00 บ./ตัว
ราคา 465.00 บ./โหล
ราคา 1,477.00 บ./กล่อง-48
สามทาง 3 นิ้วลด 1 1/2 นิ้ว (PVC-000158)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 47 ตัว
ราคา 133.00 บ./ตัว
ราคา 1,696.00 บ./กล่อง-16
สามทาง 3 นิ้วลด 1 นิ้ว (PVC-000157)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 36 ตัว
ราคา 105.00 บ./ตัว
ราคา 1,051.00 บ./โหล
ราคา 1,251.00 บ./กล่อง-18
สามทาง 3 นิ้วลด 2 นิ้ว (PVC-000159)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 112 ตัว
ราคา 133.00 บ./ตัว
ราคา 1,696.00 บ./กล่อง-16
สามทาง 3 นิ้วลด 4 หุน (PVC-000155)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 72 ตัว
ราคา 105.00 บ./ตัว
ราคา 1,051.00 บ./โหล
ราคา 1,251.00 บ./กล่อง-18
สามทาง 3 นิ้วลด 6 หุน (PVC-000156)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 42 ตัว
ราคา 105.00 บ./ตัว
ราคา 1,051.00 บ./โหล
ราคา 1,251.00 บ./กล่อง-18
สามทาง 4 นิ้วลด 1 1/2 นิ้ว (PVC-000161)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 7 ตัว
ราคา 153.00 บ./ตัว
ราคา 1,701.00 บ./กล่อง-14
สามทาง 4 นิ้วลด 1 นิ้ว (PVC-000160)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 43 ตัว
ราคา 153.00 บ./ตัว
ราคา 851.00 บ./กล่อง-7
สามทาง 4 นิ้วลด 2 นิ้ว (PVC-000162)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 14 ตัว
ราคา 289.00 บ./ตัว
ราคา 2,066.00 บ./กล่อง-9
สามทาง 4 นิ้วลด 3 นิ้ว (PVC-000163)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 14 ตัว
ราคา 289.00 บ./ตัว
ราคา 1,377.00 บ./กล่อง-6
สามทาง 6 หุนลด 4 หุน (TS 13.5) (PVC-000143)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 105 ตัว
ราคา 9.00 บ./ตัว
ราคา 67.00 บ./โหล
ราคา 535.00 บ./กล่อง-120