ต่อตรง 1 1/2 นิ้ว (PVC-000005)
ขายวันนี้ 24 ตัว
มีสินค้า 423 ตัว
ราคา 14.00 บ./ตัว
ราคา 119.00 บ./โหล
ราคา 869.00 บ./กล่อง-110
ต่อตรง 1 1/4 นิ้ว (TS 13.5) (PVC-000004)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 155 ตัว
ราคา 11.00 บ./ตัว
ราคา 93.00 บ./โหล
ราคา 461.00 บ./กล่อง-75
ต่อตรง 1 นิ้ว (TS 13.5) (PVC-000003)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 764 ตัว
ราคา 8.00 บ./ตัว
ราคา 62.00 บ./โหล
ราคา 494.00 บ./กล่อง-120
ต่อตรง 2 นิ้ว (TS 13.5) (PVC-000430)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 236 ตัว
ราคา 20.00 บ./ตัว
ราคา 187.00 บ./โหล
ราคา 741.00 บ./กล่อง-60
ต่อตรง 3 นิ้ว (PVC-000007)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 48 ตัว
ราคา 52.00 บ./ตัว
ราคา 510.00 บ./โหล
ราคา 810.00 บ./กล่อง-24
ต่อตรง 4 นิ้ว (PVC-000008)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 9 ตัว
ราคา 76.00 บ./ตัว
ราคา 608.00 บ./กล่อง-10
ต่อตรง 4 หุน (TS 13.5) (PVC-000001)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 6,149 ตัว
ราคา 5.00 บ./ตัว
ราคา 30.00 บ./โหล
ราคา 568.00 บ./กล่อง-290
ต่อตรง 6 หุน (13.5) (PVC-000002)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 1,760 ตัว
ราคา 6.00 บ./ตัว
ราคา 38.00 บ./โหล
ราคา 450.00 บ./กล่อง-180
ต่อตรงบาง 2 นิ้ว (เกษตร) (TS 8.5) (PVC-000106)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 113 ตัว
ราคา 15.00 บ./ตัว
ราคา 130.00 บ./โหล
ราคา 780.00 บ./กล่อง-80
ต่อตรงบาง 3 นิ้ว (เกษตร) (PVC-000107)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 56 ตัว
ราคา 40.00 บ./ตัว
ราคา 300.00 บ./โหล
ราคา 648.00 บ./กล่อง-27
ต่อตรงบาง 4 นิ้ว (เกษตร) (PVC-000108)
ขายวันนี้ 0 ตัว
มีสินค้า 26 ตัว
ราคา 45.00 บ./ตัว
ราคา 540.00 บ./กล่อง-16